Till innehåll på sidan

Om Projektet

När det gäller språket är modern digital teknik de första enheterna som människor kan ha språkligt samtal med; för första gången i historien. En del av vetenskapen försöker alltid förstå fenomenen i vår värld och miljö. Eftersom sociala robotar är konstgjorda artefakter är det ännu viktigare att förstå deras effekter och manipulera deras design till vår fördel. Det är vad vi är engagerade i att göra på tal-, musik- och hörselavdelningen på KTH.

Tidig Språkutveckling i den Digitala Tidsåldern

Modern digital teknik förvandlar snabbt miljön där barn växer upp och utvecklar färdigheter. Denna nya digitala verklighet har både förändrat karaktären på den språkliga input som ges till små barn, men ger också nya sätt att interagera med kommunikationsagenter, till exempel surfplattor och robotar.

Målet med e-LADDA är att fastställa om de nya och intuitiva interaktioner som digitala verktyg erbjuder påverkar små barns språkutveckling och språkresultat på ett positivt eller negativt sätt. Vi strävar vidare efter att identifiera exakt vilka faktorer i både tekniken i sig och kommunikationskanalen som främjar språkinlärning och tillväxt eller kan hindra den.

Detta mål kommer att eftersträvas inom e-LADDA från ett mycket tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt perspektiv, som överbryggar mellan forskningsdiscipliner och metoder och i samarbete med industrin och den icke-akademiska offentliga sektorn. e-LADDA är uppdelat i 14 delprojekt som var och en tilldelas högkvalificerade Early Stage Researchers (ESR).

Robotassisterat Språkinlärning (ESR-14)

Detta är delprojekt nummer 14 i e-LADDA. I det här projektet kommer vi att titta på hur sociala robotar kan påverka processen för mänskligt språkutveckling. Vi är främst bekymrade över att veta:

  • Kan människor lära sig ett språk av en robot?
  • Kan en robot avsevärt underlätta processen för språkinlärning?
  • Vilka är fördelarna/fördelarna och riskerna/nackdelarna med att använda robotar för språkinlärning?
  • Verkställighetens effekter och roll i språkinlärning med användning av teknik.

En huvuddel i vårt arbete är att titta på atypiska språkinlärare, vars språkutvecklingsprocess påverkas av deras förhållanden. Personer med Autism Spectrum Disorder (ASD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Downs syndrom eller andra inlärningssvårigheter. Föreställ dig ett autistiskt barn som lider av social ångest; och hans/hennes språkkunskaper förblir underutvecklade på grund av brist på tillräckligt social interaktion i kritiska åldrar för specifik språkutveckling. Kan en robot som kontrollerar ångestfaktorer vara till hjälp i sådana fall? och kompensera de nödvändiga sociala interaktionerna till förmån för rätt språkutveckling? Det här är frågor som vi också kommer att ställa.

Tillhör: e-LADDA
Senast ändrad: 2021-10-21