Till innehåll på sidan

Robotassisterat språkinlärning

Språk är en färdighet som är speciell för människor. Ingen annan upptäckt varelse har sådan kommunikationsförmåga enligt vår kunskap. Detta betyder att under alla tusentals år av mänskligt språkutveckling användes denna färdighet specifikt av människor och med andra människor. Men på grund av teknikutvecklingen är detta inte längre sant. Vi befinner oss i en era som för första gången kan människor ha full språklig kommunikation med andra varelser; ny digital teknik!

Modern digital technologies are transforming rapidly the environment in which children are growing up and developing skills. This new digital reality has both changed the nature of the linguistic input provided to young children, but also affords new ways of interaction with communication agents, such as tablets and robots.

Institutioner

Samarbete